PSY-Care

Voor beter functioneren

Klachten Reglement

Klachtreglement

U kunt uw klacht(meldingsformulier) ook per e-mail bij de klachtencommissie indienen. Er is wel een schriftelijke handtekening van klager of wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk voor het inzien van het patiënt/cliëntdossier.

Documenten die op de klachtencommissie betrekking hebben zijn te vinden op de website van PSY-Care: www.psy-care.nl cliëntenervaringen klachten en complimenten klachtencommissie.

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
Wel wordt uw klacht ter kennis gebracht van:
– de door u aangeklaagde personen,
– de raad van commissarissen van PSY-Care,
– de hoofdbehandelaar en
– de algemeen directeur van PSY-Care.

Het klachtenreglement van de klachtencommissie bepaalt dat niemand in zijn behandeling mag worden geschaad door het indienen van een klacht.

KLACHTENCOMMISSIE CLIËNTEN PSY-Care:

Postadres
Klachtencommissie patiënten/cliënten PSY-Care
Broekhem 11, 6301 HD in Valkenburg a/d Geul

Voor meer informatie en/of voor het opvragen van documenten kunt u bellen met:
Mw. N. Stals: 043-6011671 of email: nstals@psy-care.nl

Indien de betrokkene niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met de praktijk op telefoonnummer 043-6011671 (bereikbaar tussen 8.30 uur en 13.00 uur)