PSY-Care

Voor beter functioneren

Dhr. Drs. K. Dols, Psychotherapeut, Gz-Psycholoog

Dhr. Drs. K. Dols, Psychotherapeut, Gz-Psycholoog

Mijn naam is Koen Dols.

AGB: 94010458
PsychotherapeutBIG 29913751925
Gz-Psycholoog BIG

Sinds 2017 ben ik werkzaam als psychotherapeut/gz-psycholoog volwassenenzorg bij Psy-Care. Voordien was ik zestien jaar werkzaam binnen de ambulante GGZ op verschillende werkplekken.
Aan het begin van mijn werkzame leven werkte ik vooral klachtgericht en enkel cognitief-gedragstherapeutisch, maar gaandeweg raakte ik meer en meer geïnteresseerd in de verklaringen die er waren voor de klachten van mijn patiënten. Ik werd geïnfecteerd met het psychoanalytische gedachtengoed en ben me gaan specialiseren in de verschillende psychoanalytische psychotherapie-vormen.
Ik vind het leuk om samen met de patiënt nieuwsgierig te zijn en de zoektocht aan te gaan om zichzelf beter te gaan begrijpen. Vaak zijn dat lange en dankbare trajecten, die altijd weer anders zijn. Dat wil uiteraard niet zeggen dat soms een klacht de hulpvraag is en een patiënt ook enkel voor een klacht behandeld kan/moet worden.
Psychotherapie is maatwerk en ik ben blij dat ik dat maatwerk bij Psy-Care vorm kan geven, samen met u en mijn collega’s.