PSY-Care

Voor beter functioneren

Klachten Reglement

Klachtreglement

PSY-care is aangesloten bij Polypartners voor w.b. een klachtencommissie om op deze manier een onafhankelijke beoordeling te kunnen waarborgen.
De synergie tussen Polypartners en PSY-Care is groot waardoor dit mogelijk is.

De klachtencommissie bestaat momenteel uit:

  • Een kinderarts
  • Een patholoog
  • Een bestuurder basisonderwijs
  • Een rechter

 Secretaris: een jurist

PSY-Care is tevens aangesloten bij de geschillencommissie zorg algemeen, om te voldoen aan de eisen van de Wkkgz.
De geschillencommissie werkt samen aan dé oplossing van uw klacht via de volgende stappen;


Meer informatie over de geschillencommissie kunt u hier terugvinden

www.degeschillencommissiezorg.nl/zorgaanbieders/zorgcommissies/zorg-algemeen/

Postadres
Klachtencommissie cliënten PSY-Care
Broekhem 11, 6301 HD in Valkenburg a/d Geul

Voor meer informatie en/of voor het opvragen van documenten kunt u bellen met:
Mw. N. Stals: 043-6011671 of email: nstals@psy-care.nl

Indien de betrokkene niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met de praktijk op telefoonnummer 043-6011671 (bereikbaar tussen 8.30 uur en 13.00 uur)